Трет состанок на партнерите на проектот

Во периодот од 22- 24.02.2016 година во Македонија се одржа третата транснационална средба на која земаа учество сите седум партнери на проектот, од Македонија, Холандија, Шпанија и Исланд. Состаноците се одржаа во Свети Николе, во Средното земјоделско училиште “Кочо Рацин“ кое е еден од македонските партнери на проектот, како и во Скопје во канцеларијата на Фондација Агро-Центар за едукација,...
Повеќе